Udmurt  (2021)

De vertaling in het Udmurt werd, hoofdstuk per hoofdstuk, in 1989 gepubliceerd in het weekblad "Het is te lezen ! ". De vertaler Nikolaj Semjonovič Bajterjakov overleed in 1990.

Dankzij het enthousiasme en de beschikbaarheid van Olga Urasinova werd deze vertaling in 2021 in boekvorm uitgegeven.


Vorige pagina